Voetverzorging

Voetverzorging
 

-Nagels knippen € 18,00
-Gespecialiseerde voetverzorging
tamponnage ed € 0,50/stuk  
€ 23,00
-Gespecialiseerde voetverzorging extra  (meer dan 35 min. werk)
tamponnage ed € 0,50/stuk     
€ 25,00
-Lakken van teennagels   € 10,00
-Pedicure & Gel € 50,00/€ 52,00
-Gel op teennagels      € 35,00  

  

   Indien uw afspraak niet kan doorgaan,
   gelieve deze dan minstens 24 uur
   op voorhand te annuleren a.u.b.

terug